O MechProject

Automatyka przemysłowa

Mech Project to firma wykonująca maszyny i urządzenia automatyzujące procesy produkcyjne. Jej profil wynika głównie z zainteresowań właściciela firmy - Wojciecha Steindla, jakimi są różnego rodzaju mechanizmy i manipulatory oraz ich zastosowanie w praktyce.

"Od dziecka konsekwentnie rozwijam swoje zainteresowania najpierw w kierunku zrozumienia zjawisk, dzięki którym działają różne sprzęty i urządzenia (czego dowodem są np. studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn), a później opracowuję już własne rozwiązania i zdobywając doświadczenie w pracy inżyniera.

Pracując jako Konstruktor i Technolog, dostrzegłem duże braki w stopniu automatyzacji procesów produkcyjnych w rodzimym przemyśle, przy jednoczesnym ścieraniu się potrzeb pracodawców i pracowników. Ci pierwsi chcąc rozwijać swoje biznesy i przynajmniej utrzymywać poziom zatrudnienia, dążą do tego, żeby podnosząc jakość swoich produktów, wytwarzać je szybciej i taniej. Ci drudzy chcą wykonywać swoją pracę bez ryzyka uszczerbku na zdrowiu, w oparciu o godziwe normy czasowe, bez ryzyka popełniania pomyłek, a co za tym idzie - reklamacji."

Młodzieńcze zainteresowania stały się pasją, która w połączeniu z doświadczeniami zawodowymi, przerodziła się w misję:
 

MechProject - żeby człowiek nie musiał być robotem.

 

Zapraszamy do współpracy.

+48 503 150 149

napisz do nas