Automatyzacja a poziom zatrudnienia

Często w trakcie moich kontaktów z pracodawcami i ich pracownikami, pojawiają się obawy o to, że automatyzacja spowoduje redukcję etatów w zakładzie produkcyjnym. Z drugiej strony automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych jest szansą dla firm (szczególnie w sektorze MŚP), na podniesienie konkurencyjności i niejednokrotnie jest najbardziej opłacalną drogą w celu zwiększenia możliwości produkcyjnych i dotarcia do większej niż dotąd liczby klientów. W rzeczywistości okazuje się, że firmy w Polsce, które optymalizują procesy produkcyjne i wprowadzają ich automatyzację oraz robotyzację nie ograniczają zatrudnienia. W 63% przypadków zakup robota przyczynił się do utrzymania wszystkich miejsc pracy, a 16% firm w wyniku robotyzacji utworzyło wręcz nowe stanowiska. Automatyzacja procesów pozwala bowiem na przeniesienie pracowników do innych zadań, a wykonywanie czynności prostych, powtarzalnych i uciążliwych na pozostawienie układom automatycznym [1].

Tego typu argumenty przytaczane są również w niemilknącej dyskusji toczącej się w gronie ekspertów na całym świecie. Pomimo ścierania się różnych opinii i wynikających z nich różnych wizji przyszłości, w mojej ocenie najbardziej prawdopodobną jest ta przedstawiona w raporcie „Technologia a człowiek – konkurencja czy współpraca” firmy doradczej Deloitte [2]. Specjaliści Deloitte przeprowadzili analizę rynku pracy Wielkiej Brytanii na podstawie spisów ludności z okresu pomiędzy 1871 a 2011 rokiem (140 lat). Udowodnili, że w wyniku postępu technologicznego są drogi zawodowe, które się zamykają, ale w tym samym czasie otwierają się zupełnie nowe możliwości rozwoju. Podobnie w niedalekiej przyszłości, w wyniku czwartej rewolucji przemysłowej, zawody, w których wykorzystywana jest siła mięśni będą ograniczane, a te oparte na wiedzy będą rozwijane. Ostatecznie robotyzacja ma pozytywny wpływ na poziom zatrudnienia, co pokazują wskaźniki bezrobocia. W krajach, gdzie statystycznie przypada największa liczba robotów na 10 tys. pracowników przemysłu, tam bezrobocie jest najniższe.

 

1Raport „Robotyka przemysłowa w Polsce”, Control Engineering Polska, Listopad/Grudzień 2016

2"Technologia a człowiek - konkurencja czy współpraca", raport Deloitte

napisz do nas