Ciekawostki

W tym dziale udostępniać będziemy ciekawostki i informacje branżowe dotyczące naszej firmy i oferowanych przez nas usług.

W razie pytań na które nie znaleźli Państwo odpowiedzi zapraszamy do działu kontakt, gdzie będzie można zadać nam pytanie w formularzu kontaktowym.

Najczęstrze problemy pracowników a roboty współpracujące

Często w różnych sytuacjach uświadamiamy sobie jak szybko otaczający nas świat się zmienia. Gorzej, bo postęp technologiczny i ogólnie rozumiany rozwój wymuszają, żebyśmy również i my sami zmieniali się i dostosowywali do zmieniających się realiów życia, co nierzadko budzi u nas sprzeciw, ponieważ zmusza do wyjścia ze swojej strefy komfortu. Potrafimy narzekać na trudy życia, ale tym samym przyzwyczajamy się do nich i utwierdzamy w przekonaniu, że jesteśmy w sytuacji bez wyjścia.

Wśród takich bolączek, szczególnie u pracowników niższego szczebla, wymieniane są ciężkie warunki pracy. Oczekują oni, żeby pracodawcy nie zlecali im wielu zadań ponad siły, lub zwiększyli zatrudnienie (oczywiście nie obniżając płacy), ale jednocześnie obawiają się, żeby nie zostali zastąpieni pracownikami bardziej wydajnymi. Generalnie nie chcą wykonywać ciężkiej, monotonnej pracy, ale z moich obserwacji wynika, że nie widzą też dla siebie perspektyw, gdyż nie biorą pod uwagę możliwości przekwalifikowania się. Z kolei pracodawcy w coraz większym stopniu spotykają się z problemem braku pracowników. Polski rynek pracy będący obecnie rynkiem pracownika sprawia, że pozyskanie nowych pracowników jest trudniejsze niż jeszcze 2 lata temu.

Odpowiedzią na te i podobne problemy są coraz bardziej popularne roboty współpracujące. Są to ramiona robotyczne, projektowane z myślą o wspomaganiu człowieka w jego pracy w różnych procesach produkcyjnych. W uproszczeniu można powiedzieć, że jest to dodatkowe ramię dla pracownika. Chociaż poruszają się wolniej niż te konwencjonalne, jednak ich podstawową zaletą jest to, że wbudowane systemy czujników i zabezpieczeń pozwalają, żeby operator pracujący w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie musiał obawiać się o swoje bezpieczeństwo – nie ma potrzeby instalowania dodatkowych wygrodzeń.

Roboty współpracujące mogą wspomagać operatora, lub też zastępować go na niektórych stanowiskach. Cieszą się rosnącą popularnością w firmach z sektora MŚP, ponieważ koszt ich zakupu może zwrócić się już w ciągu 6-ciu miesięcy (nie licząc kosztów zakupu chwytaka), a łatwość programowania powoduje, że jest to urządzenie uniwersalne, które można przenosić pomiędzy stanowiskami w zależności od bieżących potrzeb działu produkcji. Roboty współpracujące wykorzystywane są w takich procesach jak: montaż, wkręcanie śrub, podnoszenie i umieszczanie, obsługa maszyn, spawanie, klejenie, pakowanie, polerowanie, kontrola jakości i inne.

Sprawdź jak Mech Project integruje roboty współpracujące.

 

Projektowanie mechatroniczne – większa wydajność i obniżenie kosztów

Mechatronika to określenie, które zostało wymyślone przez pracownika firmy Yaskawa Electric Corporation w 1969 r., jako połączenie słów mechanika i elektronika. Dzisiaj mechatronika definiowana jest przez Międzynarodową Federację Teorii Maszyn i Mechanizmów, jako „synergiczna kombinacja mechaniki, elektronicznego sterowania i systemowego myślenia przy projektowaniu produktów i procesów produkcyjnych”. W budowie maszyn mechatronika oznacza sterowanie aktuatorami mechanicznymi przez mikroprocesory w oparciu o dane dostarczone za sprawą układów sensorycznych. Człowiek nie musi już dostarczać energii, by poruszać układami wykonawczymi, nie musi też wprowadzać danych na podstawie własnych obserwacji, żeby np. zmienić kierunek działania aktuatora, ani podejmować decyzji o uruchamianiu poszczególnych układów maszyny. Jego rola została ograniczona do komunikowania się z maszyną, zlecania zadań, odczytywania raportów, itp.

Produkty mechatroniczne (w naszym przypadku głównie maszyny produkcyjne) muszą być wcześniej zaprojektowane – najlepiej metodą projektowania mechatronicznego. W porównaniu ze ścieżką konwencjonalną, projektowanie mechatroniczne ułatwia opracowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i produktów o lepszych parametrach. Zakłada bowiem interdyscyplinarne podejście do prac projektowych. Wymaga pracy całego zespołu projektowego w jednym czasie tak, by tworzący go mechatronicy mogli na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy, dobierać lepiej zintegrowane komponenty, a w efekcie opracować maszynę o mniejszych gabarytach, lepiej działającą i tańszą w budowie oraz w utrzymaniu. W projektowaniu mechatronicznym nie ma miejsca na „wędrówkę” projektu pomiędzy specjalistami: od inżyniera mechanika, który opracowuje konstrukcję maszyny, przez inżyniera elektryka, który tworzy projekt panelu sterowania i układów elektrycznych, po inżyniera oprogramowania, którego zadaniem jest napisanie kodu sterującego ww. układami i nierzadko godzącego ich niekompatybilność. Podejście mechatroniczne powoduje, że punktem wyjścia do projektu jest oczekiwana funkcjonalność i obsługa maszyny. Wszyscy członkowie zespołu projektowego znając oczekiwania klienta i mając zdefiniowane założenia weryfikują na bieżąco ich zgodność z powstającymi rozwiązaniami. Jednocześnie odrzucane są te, które mogą okazać się zawodne. Interdyscyplinarny zespół nierzadko opracowuje maszynę o wyższym stopniu mechatronizacji i innowacyjności, lub chociażby nowe sposoby sterowania. Od samego początku dobierana jest np. przekładnia o odpowiednim przełożeniu i wynikających z niego gabarytach, która będzie napędzana silnikiem o precyzyjnie dobranej mocy (i wymiarach), którym w prosty sposób będzie sterował odpowiedni dla całego układu sterownik. Albo zastosowanie silników ze zintegrowanymi przemiennikami częstotliwości, zmniejszy rozmiary lub ilość szaf elektrycznych i wpłynie na konstrukcję mechaniczną maszyny.

Projektowanie mechatroniczne jest odpowiedzią na potrzeby rynku i wysoki poziom konkurencji. W podejściu tym projektowanie jest wydajniejsze, popełnianych jest mniej błędów i czas potrzebny na opracowanie projektu jest znacznie krótszy. Klienci z kolei mogą spodziewać się produktów w większym stopniu odpowiadających ich potrzebom, bardzie przyjaznych w obsłudze i utrzymaniu oraz tańszych we wdrożeniu i użytkowaniu.

 

Więcej na ten temat:
„Mechatronika i projektowanie mechatroniczne”, Marek Gawrysiak, Politechnika Białostocka, 1997
"Mechatronika upraszcza konstrukcję maszyn", Doug Burns, dyrektor ds. rozwoju w firmie Lenze Americas

napisz do nas